تاثیر پنجره و شیشه دو جداره در صدا

شیشه های دوجداره از بهم چسباندن چند قاب شیشه ای موازی برای بوجود آمدن یک واحد غیر قابل نفوذ و محفظه ای همگن برای تزریق گاز آرگون تشکیل می شود. محفظه ای خالی بین دو شیشه با پروفیل آلومینیومی ((spacer و رطوبت گیر پر می شود. بدین ترتیب انتقال حرارت و صدا به حداقل می رسد.

مراحل تولید:

-          برش شیشه توسط دستگاه CNC

-          نصب پروفیل آلومینیومی ((spacer

-          تزریق مواد رطوبت گیر

-          نصب قاب آلومینیومی

-          آب بندی

-          تزریق گاز آرگون

تاثیر گاز آرگون:

تاثیر گاز آرگون بدون تاثیر بر ضریب نوری، انتقال حرارت را به طور چشمگیری کاهش می دهد.

عایق صوتی:

فاصله مناسب بین دو لایه شیشه به صورت قابل ملاحظه ای موجب کاهش آلودگی صوتی در شیشه های 2و3 جداره می شود.

 

منابع تولید کننده صدا              میزان صدای تولید شده دسی بل((db     کاهش صدای تولید شده با درب و پنجره upvc و دوجداره

صدای ناشی از شلیک گلوله از تپانچه                 160-150                                 125-115

موتور جت در فاصله 5 متری                         150-140                                  115-105

ایستگاه موتوری (اتوبوس)                             110-100                                   70-65

ماشین آلات بافندگی                                     100-90                                    55-65

بیشترین صوت در خیابان                                90-80                                    65-45

حداکثر صدای موزیک                                      80                                        45

جاروبرقی                                                   60                                        25

صحبت کردن                                               50                                        15

صدای عمومی در خانه                                     40                                         5

صدای عمومی در پارک                                   30                                          0

صدای دم و بازدم                                           10                                         0