خدمات رنگ

نظر به نیاز روزافزون بازار مصرف درو پنجره upvc به تولید پنجره های رنگی ، شرکت راجع رنگ پارسه  مفتخر است خدمات ویژه ای در این ارتباط به متقاضیان ، ارایه نماید.این خدمات شامل عرضه رنگهای آماده پاشش به تولید کنندگان در و پنجره های upvc ،به منظور استفاده در واحد های رنگ آمیزی مستقر در کارخانجات ایشان و یا ارایه خدمات رنگ آمیزی در سالن رنگ روی پنجره های ساخته شده و یا پروفیل های خام upvc و یا آلومینیوم ( جهت همرنگ سازی قاب های توری با پنجره های رنگی ) می باشد. پاشش رنگ می تواند روی نمای داخلی پنجره ،نمای خارجی و یا هر دو طرف آن انجام شود. لازم به ذکر است در صورت رعایت اصول فنی پاشش رنگ ، خدمات فوق همراه با 15 سال گارانتی در مقابل عدم تغییر فام رنگ ، عدم پوسته شدن و چسبندگی کامل فیلم رنگ به سطح پروفیل upvc خواهند بود .


این رنگها از نوع حلالی هوا خشک بوده و ویژگی و نقطه تمایز آنها با رنگهای رایج در بازار ، سرعت بالای خشک شدن ( چند دقیقه در مقایسه با حداقل 8 ساعت در رنگهای آب پایه )، عدم نیاز به تجهیزات پیچیده و گرانقیمت جهت پاشش ، عدم حساسیت به میزان رطوبت محیط در هنگام پاشش و در عین حال قیمت تمام شده مناسبتر می باشد.تنوع فام این نوع رنگ عملا نامحدود می باشد. در عین حال استاندارد  RALآلمان حدود 200 فام رنگی مختلف را مورد توجه قرار داده که در صفحات بعد قابل مشاهده اند. از دیگر قابلیتهای جالب توجه ، امکان تولید رنگهای متالیک و رنگهای مشابه آنودایز جهت پنجره های UPVC  می باشد.